Ostateczna lista rankingowa

Szanowni Państwo,

W związku z zakończoną procedurą odwoławczą Beneficjent w załączeniu publikuje Ostateczną listę rankingową. O planowanym terminie podpisania umów zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.