Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO CIEBIE”

Informujemy, iż od dnia 04.12.2017 r. rozpoczną się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, podczas których sporządzona zostanie Indywidualna Ścieżka Reintegracji z każdym z Uczestników. O terminach i godzinach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie. Serdecznie zapraszamy!


Szanowni Państwo,

w załączeniu lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO CIEBIE”. Zgodnie z przedstawioną listą, do projektu zakwalifkowało się 17 Kobiet i 13 Mężczyzn. Pozostałe osoby umieszczone są na liście rezerwowej.