Zaktualizowany wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

z uwagi na akceptację przez Urząd Marszałkowski  zmian dotyczących wysokości wsparcia pomostowego, zamieszczamy zaktualizowany druk  – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego. Prosimy o wypełnienie aktualnego wniosku.

wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego