18.02.2019 r.

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie materiałów eksploatacyjnych związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych przez opiekunów/opiekunki dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w powiecie pilskim” nr. RPWP.07.02.02-30-0088/17

plik do pobrania poniżej.

zapytanie ofertowe na materiały eksploatacyjne