Aneks do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Szanowni Państwo,

w załączeniu przedstawiamy Aneks do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Perspektywa DOBREJ ZMIANY !!!” obowiązujący od dniua 28.12.2020 r.

aneks do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa