Dodano dokumenty

Zostały zamieszczone formularze i regulamin dotyczący projektu „Mój wybór: przedsiębiorczość! Edycja 2”.
Formularze proszę składać w terminie od. 26.06.2018 r. do 9.07.2018 r. w Biurze Projektu ul. Witaszka 6, 64-920 Piła.