Działania realizowane w ramach projektu

Działania realizowane w ramach projektu

W miesiącu lutym i marcu 2018r. dla 35 osób zaplanowano i zrealizowano następujące szkolenia zawodowe:
• Pracownik administracyjno-biurowy z ECCC DIGCOMP
• Pracownik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kW

Zajęcia zakończyły się egzaminem a Uczestnicy Projektu otrzymają
certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji.
Jeszcze w kwietniu 2018r. po zakończeniu szkoleń zawodowych  26 Uczestników Projektu zostało objętych następna formą wsparcia jaką są trzymiesięczne staże zawodowe. Uczestnicy Projektu doskonalą zdobyte umiejętności i kwalifikacje u lokalnych pracodawców oraz nabywają doświadczenie zawodowe wymagane na rynku pracy. Pozostali Uczestnicy Projektu, którzy nie rozpoczęli stażu od 1 kwietnia, zaczną ich realizację w połowie miesiąca lub w maju 2018 r.

Nabór do II edycji Projektu jest w toku, wszystkich chętnych zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych, które są dostępne na stronie Internetowej oraz w Biurze Projektu.