GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dnia 07.06.2021 r. rozpoczynają się zajęcia w ramach grupowego poradnictwa zawodowego dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach zajęć.

Harmonogram Grupowe poradnictwo IV gr. 07_09.06.2021