Grupowe poradnictwo zawodowe

Podmiot Paweł Rozmarynowski ARTCOM realizujący projekt „Droga do zatrudnienia” nr RPPK.07.01.00-18-0067/17w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na
przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego.

Zapytanie_ofertowe_doradztwo_grupowe_doradztwo_Podkarpacie