GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dnia 08.07.2020 r. rozpoczynają się zajęcia w ramach grupowego poradnictwa zawodowego dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach zajęć.

Harmonogram Grupowe poradnictwo I gr. 08_10.07.2020