Harmonogram realizacji projektu Wygraj przyszłość 2! RPLD.09.01.01-10-B051/17

Harmonogram realizacji projektu Wygraj przyszłość 2! RPLD.09.01.01-10-B051/17

Lp. Rodzaj wsparcia Termin (data i godzina) Adres
1. Grupowe poradnictwo zawodowe (I grupa) 12-14.07.2018

od 8:00 do 14:30

ul. Biernackiego 18 g

Opoczno 26-300

2. Grupowe poradnictwo zawodowe (II grupa) 12-14.07.2018

od 14:30 do 21:00

ul. Biernackiego 18 g

Opoczno 26-300

3. Grupowe poradnictwo zawodowe (III grupa) 15-17.07.2018

od 8:00 do 14:30

       ul. Biernackiego 18 g
Opoczno 26-300