Harmonogram spotkań w ramach poradnictwa prawno-obywatelskiego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 21 czerwca 2018r. rozpoczynają się spotkania indywidualne  w ramach poradnictwa prawno-obywatelskiego.
Spotkania przebiegać będą zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram realizacji projektu Wygraj przyszłość 2! RPLD.09.01.01-10-B051/17

Lp. Rodzaj wsparcia Termin (data i godzina) Adres
1 Indywidualne specjalistyczne poradnictwo prawne i obywatelskie 21.06-24.06.2018

od 8.00 do 20.00

25-01.07.2018

od 8.00-20.00

02.07.2018

od 8.00-16.00

ul. Biernackiego 18 g

Opoczno 26-300

ul. Kopernika 5 e

Opoczno 26-300

ul. Kopernika 5 e

Opoczno 26-300