Indywidualne spotkania Uczestników Projektu „Wygraj przyszłość 2!”

Informujemy, iż w Projekcie „Wygraj przyszłość 2!” nr: RPLD.09.01.01-10-B051/17 od 14 kwietnia 2018 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania Uczestników Projektu z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR).

Spotkania odbywać się będą przy ul. Kopernika 5E w Opocznie. Wszyscy uczestnicy projektu zostali poinformowani o terminach spotkań.

Rekrutacja uczestników nadal trwa także zapraszamy do udziału w projekcie i do kontaktu z biurem projektu.