Indywidualne spotkania Uczestników Projektu z doradcą zawodowym

Informujemy, iż w Projekcie „Wygraj przyszłość 2!” nr: RPLD.09.01.01-10-B051/17 od 22 listopada 2017 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania Uczestników Projektu z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR).

Spotkania odbywają się w Spółdzielni Socjalnej Promyk Nadziei przy ul. Kopernika 5D w Opocznie, miejsce to jest również Biurem projektu„Wygraj przyszłość 2!”.

Rekrutacja uczestników nadal trwa także zapraszamy do udziału w projekcie.