Indywidualne spotkania Uczestników Projektu z doradcą zawodowym

Informujemy, iż w projekcie „Przyszłość w moich rękach!” rozpoczynają się indywidualne spotkania Uczestników Projektu z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Panu Działania (IPD).