Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 08.03.2020 r. rozpoczną się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (4 godziny), podczas których sporządzone zostaną Indywidualne Plany Działania z każdym z Uczestników. Rozpocznie się również Indywidualne Poradnictwo Zawodowe w wymiarze 6 godzina na każdego Uczestnika Projektu. O terminach i godzinach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie. Szczegółowe harmonogramy wszystkich spotkań znajdują się poniżej.

Serdecznie zapraszamy!

1. IPD + IPZ (08.03.2021-23.03.2021) WAŁBRZYCH-1

2. IPD + IPZ (08.03.2021-11.03.2021) JELENIA GÓRA-1