Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 08.03.2020 r. rozpoczną się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (4 godziny), podczas których sporządzone zostaną Indywidualne Plany Działania z każdym z Uczestników. Rozpocznie się również Indywidualne Poradnictwo Zawodowe w wymiarze 6 godzina na każdego Uczestnika Projektu. Spotkania odbywać się będą w Jeleniej Górze al.  Jana Pawła II 8/9.

O terminach i godzinach spotkań zostali Państwo poinformowani telefonicznie. Szczegółowy harmonogram wszystkich spotkań znajdują się poniżej.

Serdecznie zapraszamy!

HARMONOGRAM INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ Z DORADCĄ ZAWODOWYM JELENIA GÓRA