Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

25.06.2018

Informujemy, iż od dnia 03.07.2018 r. rozpoczną się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, podczas których sporządzona zostanie Indywidualna Ścieżka Reintegracji z każdym z Uczestników. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali poinformowani o terminach spotkań, które przebiegać będą zgodnie z poniższym harmonogramem.

03.07.2018 Harmonogram indywidualne doradztwo zawodowe.doc