Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w formie zdalnej

Szanowni Państwo,

informujemy, że w okresie od 19.06-26.06 rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, (4 godziny) podczas których sporządzone zostaną Indywidualne Plany Działania dla każdego Uczestnika. Rozpocznie się również Indywidualne Poradnictwo Zawodowe w wymiarze 6 godzin dla każdego Uczestnika. Ze względu na pandemię koronawirusa zajęcia odbywać się będą wyjątkowo w formie zdalnej. Każdy z Uczestników został telefonicznie zapoznany z procedurą pracy zdalnej i harmonogramem spotkań.

IPD + IPZ – 19.06.2020 – 26.06.2020