Informacja dotycząca wyników oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do projektu.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na dużą ilość formularzy rekrutacyjnych, które wpłynęły w ramach prowadzonej rekrutacji do ścieżki A projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom !” informujemy, że wyniki przeprowadzonej oceny merytorycznej zostaną upublicznione na stronie projektu dnia 28.10.2019 r.