Lista rankingowa

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej.
Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych  do otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej.

LP. Nr ewidencyjny Łączna ilość punktów
1 68/E/2018 138,5
2 66/E/2018 128
3 30/E/2018 118
4 82/E/2018 118
5 41/E/2018 110,5
6 33/E/2018 110
7 40/E/2018 109
8 78/E/2018 106
9 80/E/2018 106
10 27/E/2018 105,5
11 79/E/2018 105
12 47/E/2018 105
13 24/E/2018 102,5
14 36/E/2018 101,5
15 46/E/2018 100,5
16 19/E/2018 100,5
17 44/E/2018 99,5
18 74/E/2018 99
19 14/E/2018 98
20 11/E/2018 97,5
21 48/E/2018 97
22 85/E/2018 95,5
23 52/E/2018 95,5
24 17/E/2018 94
25 75/E/2018 94
26 26/E/2018 94
27 81/E/2018 93,5
28 84/E/2018 93
29 43/E/2018 93
30 13/E/2018 92
31 73/E/2018 91
32 51/E/2018 91
33 34/E/2018 89,5
34 70/E/2018 87

Pozostałym Uczestnikom przysługuje  prawo do odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania ocen biznesplanu. W procedurze odwoławczej zostanie wyłonionych do dofinansowania 6 najwyżej ocenionych ponownie wniosków. Odwołania proszę składać osobiście w Biurze Projektów 64-920 Piła ul. Witaszka 6 lub drogą pocztową do dnia 23.10.2018 r. do godziny 15:00.
Odwołania proszę składać zgodnie z zapisami regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Lista osób uprawnionych do odwołania:
Nr ewidencyjny Ilość pkt
1 71/E/2018 85
2 18/E/2018 84
3 3/E/2018 84
4 76/E/2018 83,5
5 7/E/2018 81,5
6 12/E/201 80
7 29/E/2018 79
8 31/E/2018 75,5
9 2/E/2018 72
10 5/E/2018 58

 

Poniżej osoby, które nie uzyskały 60% punktów z poszczególnych kategorii i również mają prawo do odwołania:

Nr ewidencyjny Ilość pkt.
45/E/2018 95,5
16/E/2018 74,5
32/E/2018 74