Zachowanie trwałości świadczenia usług – możliwość skorzystania z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu pilskiego po zakończeniu realizacji projektu „Pogodna Jesień Życia w powiecie pilskim”

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska informuje, że dnia 30.11.2020 kończy się realizacja projektu „Pogodna Jesień Życia w powiecie pilskim”.

Projekt adresowany dla osób niesamodzielnych, realizowany w okresie od 01.09.2018 do 30.11.2020 roku (okres realizacji projektu wydłużony 0 90 dni na podstawie Specustawy funduszowej). W projekcie planowano utworzenie 18 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych.

W celu zapewnienia zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych po zakończeniu projektu, w okresie 24 miesięcy tj. do 30.11.2022 r.,  Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska raz z partnerem Fundacją Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu informuje, że jest gotowa do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości zapewniając 18 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych na terenie powiatu pilskiego.

Usługi świadczone będą po cenach komercyjnych.

Na dzień zakończenia realizacji projektu ceny komercyjne kształtują się następująco:

– Cena komercyjna za godzinę usługi opiekuńczej realizowanej w dni powszednie (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 22:00) wynosi 32,00 zł brutto

– Cena komercyjna za godzinę usługi opiekuńczej realizowanej w soboty, niedziele i święta oraz w dni powszednie w godzinach nocnych od 22:00 do 6:00 rano wynosi 38,00 zł brutto

– Cena komercyjna za godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 90,00 zł brutto.

Trwałość projektu jako rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu na usługę Beneficjent będzie gotowy do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. W przypadku niewystąpienia popytu na te usługi nie będzie zatrudniania kadra, jednak w przypadku wystąpienia popytu na usługę (zgłoszenia się po usługę) kadra będzie zatrudniona, a tym samym usługa uruchomiona.

W przypadku zainteresowania możliwością skorzystania z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu pilskiego, zachęcamy do kontaktu z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska

Tel. 570 148 322,  p.miszczak@eprojekty.info

512-438-383, i.disterheft@eprojekty.info