Nabór do projektu

Szanowni Państwo,

informujemy, iż rekrutacja do projektu rozpocznie się od dnia 24.01.2022 r. i potrwa przez 10 dni roboczych (lub do max. 50 zgłoszeń, a potem zostanie zawieszona), tj. do dnia 4.02.2022 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/tkę wskazaną w § 1 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości .

Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu mieszczącym się przy ul. ul. Teatralnej 1, pok. 307, 58-500 Jelenia Góra. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -15:00; tel.: 501 241 111 ; e-mail: m.ciechacka@eprojekty.info

Szczegółowe zasady składania dokumentów określa Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 

Poniżej (u dołu strony) znajdziecie Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych do pobrania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !!!