Przeprowadzenie Identyfikacji potrzeb uczestników

Podmiot Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska realizujący projekt „Droga do zatrudnienia” nr RPPK.07.01.00-18-0067/17 w partnerstwie z Paweł Rozmarynowski ARTCOM zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie Identyfikacji potrzeb uczestników i opracowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania

Zapytanie ofertowe doradztwo_IPD_Podkarpacie