REKRUTACJA DO PROJEKTU „NIE ZWALNIAJ TEMPA!”

Szanowni Państwo, informujemy że do końca marca trwa nabór w ramach 5 tury do projektu „Nie zwalniaj tempa!” nr RPPK.07.01.00-18-0060/20, natomiast od kwietnia będzie można składać dokumenty rekrutacyjne do 6 tury (biuro projektu: ul. Adama Asnyka 6/9, 38-200 Jasło).