ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO W FORMIE JOBCOACHINGU

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Łódź stawia na aktywność!”, nr RPLD.08.02.02-10-0005/21 –  indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu.

Rozeznanie rynku – ind. poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu