ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA INDYWIDUALNEGO POŚREDNICTWA PRACY

16.05.2022 r.

Szanowni Państwo,
Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Łódź stawia na aktywność!”, nr RPLD.08.02.02-10-0005/21 – indywidualnego pośrednictwa prac.

Rozeznanie rynku w celu przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy