Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia oceny merytorycznej Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

02.03.2020 r.

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 – przeprowadzenia oceny merytorycznej Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie oceny merytorycznej Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej