Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia szkoleń grupowych przygotowujących do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

04.02.2020 r.

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 – szkoleń grupowych przygotowujących do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia szkoleń grupowych przygotowujących do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej