Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym.

08.10.2020 r.

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18 wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym.

Rozeznanie rynku – wsparcie pomostowe