Rozeznanie rynku na przygotowanie i dostarczenie cateringu.

03.02.2020 r.

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i dostarczenie cateringu na szkolenia grupowe realizowane w ramach projektu pn. „Wyjdź naprzeciw zmianom!” nr RPWP.06.05.00-30-0050/18.

Rozeznanie rynku – catering