Rozliczanie środków

16.11.2018 r.

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy : SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE TOWARÓW LUB USŁUG, KTÓRYCH ZAKUP ZOSTAŁ DOKONANY ZE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „MÓJ WYBÓR: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ! EDYCJA 2” oraz OŚWIADCZENIE O DOKONANIU ZAKUPU TOWARÓW LUB USŁUG ZGODNIE Z BIZNESPLANEM.
Prosimy o rozliczanie środków unijnych zgodnie z Umową o udzielenie wsparcia finansowego oraz harmonogramem zamieszczonym w biznesplanie. Do poniższego zestawienia proszę dołączyć kopie faktur lub umów kupna- sprzedaży zakupionych towarów.

Kopia SZCZEGÓŁOWE-ZESTAWIENIE-TOWARÓW-LUB-USŁUG – CDK

OŚWIADCZENIE-O-DOKONANIU-ZAKUPU-TOWARÓW-LUB-USŁUG-ZGODNIE-Z-BIZNESPLANEM-1