Rozpoczęcie stażów zawodowych

Od września Uczestnicy projektu w ramach II edycji rozpoczęli udział w trwających  trzy miesiące stażach zawodowych gdzie doskonalą zdobyte umiejętności i kwalifikacje u lokalnych pracodawców oraz nabywają doświadczenie zawodowe wymagane na rynku pracy.
Uczestnicy projektu otrzymali również do realizacji w salonie fryzjersko-kosmetycznym bony w ramach pakietu usług podstawowych do wykorzystania zgodnie z ich potrzebami ustalonymi z doradcą zawodowym.