Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Nie zwalniaj tempa!”

Szanowni Państwo !!!

Z radością informujemy iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Nie zwalniaj tempa!”
nr RPPK.07.01.00-18-0060/20.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób otwarty. Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapaszmy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu, które mieści się w Jaśle przy ul. Adama Asnyka 6/9.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu.

Zapraszamy również do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.