Rozpoczynają się staże i spotkania indywidualne

Od kwietnia Uczestnicy projektu rozpoczną udział w trwających  trzy miesiące stażach zawodowych oraz indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy.
Już wkrótce kolejni uczestnicy otrzymają bony w ramach pakietu usług podstawowych do wykorzystania zgodnie z ich potrzebami ustalonymi z doradcą zawodowym.