spotkania z doradcą prawnym i psychologiem

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 16.12.2019 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmiana na lepsze” NR: RPWM.11.01.01-28-0104/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań.

harmonogram prawnik 5_6 grupa

harmonogram psycholog 5_6 grupa