SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 02.11.2020 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań.

Pośrednictwo pracy I gr. 8 UP