SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 04.05.2021 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań.

Pośrednictwo pracy 04.05