staże zawodowe

Kolejni Uczestnicy Projektu zostali skierowani na staże zawodowe do lokalnych pracodawców.