Staże zawodowe

Szanowni Państwo,

informujemy, że w sierpniu 2020 r. Uczestnicy, którzy zakończyli szkolenie zawodowe pn. „Kosmetyczka” rozpoczną staże zawodowe zgodnie z zapisami Indywidualnego Planu Działania. Nabyte umiejętności Uczestnicy wykorzystają w praktyce dzięki 4 -miesięcznym stażom u godnych zaufania pracodawców pod nadzorem opiekuna stażu.