Staże zawodowe

Szanowni Państwo,

informujemy, że w lipcu  2021 r. Uczestnicy, którzy zakończyli szkolenie zawodowe pn. „ Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z elementami pracy biurowej” rozpoczęli staże zawodowe zgodnie z zapisami Indywidualnego Planu Działania. Nabyte umiejętności Uczestnicy wykorzystają w praktyce dzięki 4 -miesięcznym stażom u godnych zaufania pracodawców pod nadzorem opiekuna stażu.