Szkolenia zawodowe

07.09.2018

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10.09.2018 rozpoczynamy szkolenie zawodowe dla 2 grup pn. „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym ECCC DIGCOMP” oraz „Asystent ds. księgowości z kursem komputerowym ECCC DIGCOMP”. Uczestnicy po zakończonym szkoleniu zawodowym będą kierowani na staże zawodowe. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

Pracownik biurowy harmonogram.doc

Asystent ds. księgowości harmonogram.doc