Szkolenia zawodowe w ramach II edycji

W miesiącu sierpniu 2018r.  35 osób w ramach II edycji wzięło udział w następujących szkoleniach zawodowych:
• Pracownik administracyjno-biurowy z ECCC DIGCOMP w terminie 06.08-21.08

(27 osób/3 M), zajęcia odbywały się w 2 grupach przy ul. Kopernika 5b w Opocznie; Zajęcia zakończyły się egzaminem. Uczestnicy projektu (27 osób) nabyli kompetencje oraz kwalifikacje. Kompetencje zostały zweryfikowane w IV etapach (zg. z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego) i UP otrzymali Zaświadczenia o udziale w szkoleniu. Natomiast w ramach uzyskanych kwalifikacji UP otrzymali Certyfikaty ECCC .
• Pracownik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji
i sieci elektroenergetycznych do 1kW 06.08-22.08 ( 8 osób w tym 5 M) zajęcia odbywały się przy ul. Kopernika 5d w Opocznie. Uczestnicy projektu (8 osób) nabyli kompetencje, które zweryfikowane zostały w IV etapach (zg. z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i otrzymali Zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.

Natomiast uczestnicy I edycji projektu, którzy zakończyli udział w 3 miesięcznych stażach zawodowych, odbyli w miesiącu sierpniu indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy po czym zakończyli udział w projekcie.