SZKOLENIE ZAWODOWE

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dnia 15.07.2020 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe pn. „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z obsługą arkuszy kalkulacyjnych” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach zajęć.

Harmonogram szkolenie zawodowe I gr. 15_30.07.2020.doc