SZKOLENIE ZAWODOWE

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dnia 16.10.2020 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe pn. „Pracownik biurowy z elementami rachunkowości i księgowości z obsługą arkuszy kalkulacyjnych” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach zajęć.

Harmonogram szkolenie zawodowe III gr. 16_31.10.2020