SZKOLENIE ZAWODOWE

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dnia 20.06.2021 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe pn. „Asystent osoby starszej/niesamodzielnej” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Będę pracować! Edycja 2” NR: RPLD.08.02.01-10-0116/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach zajęć.

Harmonogram szkolenie zawodowe IV gr. Asystent osoby starszej_niesamodzielnej