Trwa nabór biznesplanów

Szanowni Państwo,

realizator projektu uprzejmie informuje, iż od 8 sierpnia do 21 sierpnia 2018r. trwa nabór biznesplanów wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami określonymi w Regulaminie przyznawania dotacji. Wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne na stronie internetowej.Biznesplany można dostarczyć osobiście do Biura Projektu mieszczącego się w Chojnicach przy ul.Matki Bożej Fatimskiej 21, codziennie do godz.14.00 lub pocztą na adres: Witaszka 6, 64-920 Piła.

Z wyrazami szacunku Zespół Projektu