Wsparcie szkoleniowo – doradcze przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej – szkolenia grupowe (ścieżka A dotacyjna)

Szanowni Państwo

Od dnia 10.02.2020 roku rozpoczną szkolenia grupowe według poniższego harmonogramu.

Harmonogram szkolenia grupowe (A)