Wstępna lista rankingowa – II etap rekrutacji

Szanowni Państwo,

W załączeniu do niniejszej informacji przedstawiamy wstępną listę rankingową formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – Analiza predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie od każdego etapu rekrutacji przysługuje prawo do złożenia odwołania zgodnie z paragrafem 3 wyżej wymienionego Regulaminu.