WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – ZESTAWIENIE WYNIKÓW OCEN WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „PERSPEKTYWA SUKCESU”

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – ZESTAWIENIE WYNIKÓW OCEN WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „PERSPEKTYWA SUKCESU” nr RPPM.05.06.00-22-0068/17

 

 

l.p.

Nr ewidencyjny Uczestnika projektu Ocena 1 eksperta Ocena 2 eksperta Ilość przyznanych punktów (średnia dwóch ocen)
1 17/PS/2018 26 19 22,5
2 9/PS/2018 21 32 26,5
3 15/PS/2018 34 21 27,5
4 13/PS/2018 42 20 31
5 5/PS/2018 36 29 32,5
6 3/PS/2018 35 31 33
7 2/PS/2018 32 35 33,5
8 8/PS/2018 34 36 35
9 19/PS/2018 36 36 36
10 6/PS/2018 41 34 37,5
11 18/PS/2018 43 34 38,5
12 1/PS/2018 38 49 43,5

 

Beneficjent projektu informuje, że zgodnie z Regulaminem przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Perspektywa sukcesu” pierwsze 7 osób z najniższą liczbą przyznanych punktów otrzymuje przedłużone wsparcie pomostowe.

Osobom nie będącym w pierwszej siódemce, przysługuje prawo do odwołania w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o ocenie.

W ramach procedury odwoławczej kolejne 2 osoby z najniższą liczbą punktów otrzymają wsparcie w postaci przedłużonego wsparcia pomostowego.

W odwołaniu  należy ustosunkować się do każdego zakwestionowanego przez eksperta punktu oceny i uargumentować swoje stanowisko.

Powtórna ocena wniosku jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje prawo do odwołania.

Informujemy, że karty ocen będziemy przesyłać uczestnikom drogą mailową w najbliższych  dniach.